På Tambur gör vi saker lite annorlunda. En är hur vi löser våra transporter.

Från lagret i Årsta packas varje morgon dagens varuleverans som sedan levereras
till butiken med egen lådcykel. Cykelturen tar ca 15 minuter och sparar inte bara
miljö och emballage, den ger även personalen en daglig dos motion.

För att klara utmaningarna med att minska utsläppen krävs många olika åtgärder,
ingen för liten för att sakna betydelse. Genom att visa på möjligheterna att lösa
uppgifter på nya sätt hoppas vi även att inspirera andra företag att våga
prova nya arbetssätt.

Leveransen med egen lådcykel från dörr till dörr är även ur ett rent affärsmässigt
perspektiv både effektivare och snabbare mot om transporten skulle ske med hjälp
av en extern transportör.

På detta sätt kan vi fortsätta att jobba mot vår vision om en grönare stad.

Logga in